Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie

szkola

Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2020 r.

„To nie koniec, to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”.

Winston Churchill

DRODZY MATURZYŚCI,

Jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 12.00, właśnie teraz rozpoczynalibyśmy wspólnie uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych, razem: Wasi rodzice, nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście, a wśród nich Ci najważniejsi, czyli Wy! Taki był plan, a wszystko toczyłoby się według ustalonego programu, ale przecież życie tworzy własne scenariusze, a miarą dojrzałości jest umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości......

czytaj więcej...

 

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne  powinni posiadać:

1. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu (do nabycia w sklepie papierniczym).

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno- epidemiologiczne.

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu

2. Zajęcia praktyczne  odbywają się zgodnie z ustalonym w danej klasie  planem nauczania

3. Uczeń  jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia praktyczne oraz prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych

4. W miejscu odbywania zajęć praktycznych  obowiązuje wzorowa kultura bycia

5. W czasie odbywania zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego.

6. Ocenę z zajęć praktycznych  ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.


Uczniowie mogą samodzielnie  szukać miejsc odbywania zajęć praktycznych lub skorzystać z listy pracodawców dostępnej na stronie www szkoły. Miejsca odbywania zajęć praktycznych należy skonsultować  z kierownikiem szkolenia praktycznego.

Lista pracodawców znajduje się w bazie pracodawców.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą